Móric Beňovský

Móric Beňovský. Cestovateľ, dobrodruh, spisovateľ, kolonizátor, plukovník francúzskej armády, veliteľ polskej armády, rakúsky vojak a kráľ Madagskaru

Móric Beňovský a Madagaskar
Je jednou z najžiarivejších osobností, ktoré pochádzajú zo Slovenska. Paradoxne je však jeho sláva takmer úplne zabudnutá. Móric Beňovský, šľachtic pôvodom z Beňova, ako jeden z prvých oboplával celý svet a dosiahol doposiaľ nevídané. Ako cudzinec, navyše iného etnika a rasy, zjednotil kmene na africkom ostrove Madagaskar a výrazne prispel k jeho ceste na tvorbe samostatného štátoprávneho útvaru.
Beňovský bol už od mladosti rebelom, ktorý mal však vysoké ciele a ambície. Z dôvodu súdneho procesu pre odpadlíctvo voči katolicizmu utiekol zo Slovenska do Poľska, kde bojoval v poľskom národnom hnutí proti ruskej intervencii. Padol však do ruského zajatia a dostáva sa do väzenia na Kamčatku. Tam neskôr zorganizuje vzburu, ktorá mu otvorí cestu do sveta. Preplával popri pobreží Ruska ku Kurilským ostrovom, do Japonska či na ostrov Macao, kde sa výrazným spôsobom zlepšili jeho vzťahy s Francúzskom. Po priplávaní do Francúzska sa mu podarilo vstúpiť do francúzskej armády a získať povolenie na zastupovanie tejto krajiny na ostrove Madagaskar. Hlavným cieľom jeho misie bolo založenie obchodnej spoločnosti, ktorá by mala prispieť k získaniu dobrých obchodných vzťahov s Madagaskarom, čo by viedlo k postupnej kolonizácii. Práca Beňovského však bola marená jeho spolupracovníkmi, a preto misia nezískala potrebný úspech.

Napriek zlyhaniam v pôvodom cieli sa Beňovský postupne zbližoval s domorodým malgašským obyvateľstvom. Spriatelené kmene sa snažil dobrou vojenskou politikou chrániť pred ich súpermi, čo sa spolu ústretovým prístupom a dobrou komunikáciou s kmeňmi zaslúžilo na jeho výsostnom postavení na ostrove. Medzi kmeňmi sa začali šíriť chýry, že práve Beňovský je potomkom ich posledného kráľa a aj vďaka tomu bol v roku 1776 zvolený za kráľa kráľov zvaným ampansakabé.

Madagaskar dovolenkový katalóg

Po skončení francúzskej misie sa však jeho pobyt na Madagaskare musel ukončiť. Stále však v ňom ostáva túžba vrátiť sa a pokračovať v budovaní ostrova. Podporu hľadal u viacerých svetových veľmocí ako USA, Veľkej Británie či Rakúsko – Uhorska. Finančnú pomoc však získal až na základe spolupráce s jeho priateľom Benjaminom Franklinom. V Baltimore spoločne založili spoločnosť na obchodovanie s Madagaskarom, vďaka ktorej sa v roku 1785 vracia na Madagaskar, aby pomohol domorodému obyvateľstvu zbaviť sa francúzskeho vplyvu. Podarilo sa mu zväčšiť rozlohu svojho kráľovstva a založiť mesto, ktoré pomenoval Mauretánia.

Dodnes sa na Madagaskare stretnete s pamiatkou na Beňovského, alebo skôr Benyovszky. V starších mapách, je možné nájsť po ňom pomenovaný ostrov pri východnom myse, na ceste z Antalaha na východný mys je treba prekročiť rieku. Tento brod nesie meno Baron Benyovsky. Ulica hlavného meste Antananarivo nesie meno Rue Benyovszky, rovnako ako ulice v mnohých menších mestách.

Francúzsko sa neustále obávalo rozvoja Madagaskaru pod vedením Beňovského, keďže na tomto ostrove postupne strácalo vplyv. Madagaskar sa postupne blížil k vyhláseniu samostatnosti, kvôli čomu nastala francúzska intervencia. Pri obraňovaní ostrova zomiera aj Móric Beňovský strelou francúzskeho vojaka. Beňovský bol pochovaný v osade Mauretánia a na ostrove dodnes žije ako jedna z najdôležitejších súčastí histórie Madagaskaru.